Séideán Sí - Rang 4 / 4th Class


Praghas:
Praghas €110

Cur síos

An Pacáiste Iomlán: Rang 4
Many items in pack can be bought individually.

Pack consists of:

 • Leabhar an Oide F (Fillteán)
  • Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim
  • Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
  • Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
  • Ceachtanna ábharbhunaithe – treoir don mhúinteoir
  • Ceachtanna ábharbhunaithe – ábhar don dalta
  • Tráth na gCeist
  • Dlúthdhiosca Leabhar an Oide F
  • Teimpléid Éagsúla
 • Dlúthdhiosca 1: Scéalta. (Meascán canúintí)
 • Dlúthdhiosca 2: Sceitsí agus Tuairisc. Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach
Tá téasc na scéalta, na sceitsí agus na tuairisce ar fáil sa leabhar “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide F) ’’.
 • Fite Fuaite (Leabhar an Dalta F)
Leabhar atá anseo a chabhróidh le forbairt na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta.
  • Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna (8 Leabhar)
   • Cogar mé seo leat arís! 
    • Trí agallamh beirte atá spraiúil, galánta agus sportúil – as trí cheantar Gaeltachta.
   • An Teist 
    • Bhí a fhios ag Nuala nár cheart di a bheith ag cóipeáil, ach.....
   • Seo, Siúd agus Eile
    • Bailiúchán filíochta atá oiriúnach do Rang 4. 
   • Ar Thóir an Toirc Bháin 
    • As dorchadas na coille a tháinig sé, gan torann, gan deifir, gan eagla. Ní raibh a fhios ag Cormac cé acu neach saolta nó neamhshaolta a bhí ag siúl i gceo na maidine. Ansin chonaic sé na starrfhiacla géara agus chuala sé an ghnúsacht gharbh....
   • Carraig na Caillí 
    • An phaiste don iasc ab ea Carraig na Caillí, dar le hathair Choilm. Cad ina thaobh, mar sin, a mbíodh á athair á rá le Colm gan dul in aice léi nuair a bhíodh sé amuigh ag iascach.
   • Togha agus Rogha
    • Togha agus rogha de gearrscéalta nuascríofa.
   • Mairéad Ní Mhaonaigh 
    • Beathaisnéis – Ceoltóir agus Fidléir
   • Leabhar Mór an Eolais (An Gúm)
    • Ciclipéid suas chun dáta an leabhar seo do léitheoirí bunscoile, ó na meánranganna suas. Eolas ar an gcine daonna, an saol mórthimpeall agus ar an domhan mór. 190 leathanach iomlán d’fhíricí suimiúla agus de phictiúir lándaite. Roinnte ina naoi roinn atá sé: An Cholainn; Plandaí agus Ainmhithe; An Domhan; Pláinéid agus Réaltaí; An Eolaíocht agus an Teicneolaíocht; Na hEalaíona; An tSochaí ina mairimid; An Stair agus Tíortha.
    • Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 4, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.
  • 5 Phóstaer
  • 4 Phictiúrchárta

            Íocaíocht & Slándáil

            American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

            Déantar do chuid sonraí íocaíochta a phróiseáil go slán. Ní dhéanann muid sonraí cártaí creidmheasa a stóráil agus níl aon rochtain againn ar shonraí a bhaineann le do chárta creidmheasa.

            Postas a mheas

            Seans go dtaitneoidh siad seo leat

            Táirgí ar chuir tú suim iontu