Na Cruacha Gorma: Inné agus Inniu


Price:
Sale price€15

Description

Pádraig S. Ó Baoighill (Eagarthóir).

'Ins an choirnéal thoir ó dheas do Pharóiste Inis Caoil, tá an gleann beag uaigneach iargúlta seo faoi scáth na gCruach Gorm. Tá an gleann uilig tauirim ar chúig mhíle ar fhad. Ritheann abhainn bheag an Rithlinn i gceartlár an ghleanna seo, agus ar an taobh ó thuaidh den ghleann tá an bealach clúiteach sin ar a dtugtar Bealach na gCreach. Ar dhá thaobh na habhna a d'ainmnigh mé tá seacht mbailte fearainn, mar ata Cruach an Airgid, ceann de na bailte is deise ainm in Éirinn do réir an tseanchais, Cruach Thiobraid, An Dubh-Chruach, An leath-Chruach, Cruach Mhín an Fheannta, Mín na Sróna agus An Clochar. Ar iomlán na mbailte i gcuideachta a chéile goirtear Na Cruacha' (Sean Chaint na gCruach, Seán Ó hEochaidh).

This beautiful book, edited by Pádraig S. Ó Baoighill, contains a collection of writings, seanchas, stories and images relating to the Blue Stack Mountains in County Donegal.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed