Gramadach gan Stró - Éamonn Ó Dónaill


Price:
Sale price€24.95

Description

Is é seo an ceathrú heagrán de ghraiméar móréilimh Ghaelchultúir, a bhfuil breis is 22,000 cóip de díolta ó foilsíodh den chéad uair é in 2008. Tá eolas le fáil san eagrán nua méadaithe seo maidir leis na rialacha a ndearnadh leasaithe orthu i gCaighdeán Oifigiúil 2016 agus dírítear ar roinnt gnéithe den ghramadach nach raibh aon eolas tugtha fúthu san eagrán deirneach. Tá neart ceachtanna breise curtha ar fáil freisin.

D’fhéach an t-údar le simpliú a dhéanamh ar go leor de na rialacha agus de na moltaí atá le fáil sa Chaighdeán Oifigiúil agus rinne sé iarracht iad a chur i láthair ar bhealach simplí, sothuigthe.

Tá Gramadach gan Stró! dírithe ar dhaoine a bhfuil caighdeán réasúnta maith bainte amach acu cheana féin sa Ghaeilge labhartha ach ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí. Tá sé fóirsteanach dóibh siúd nach dtuigeann leabhair gramadaí de ghnáth agus a gcuireann rialacha casta mearbhall orthu. Ní bhaintear úsáid as téarmaíocht chasta ach tugtar neart samplaí chun patrúin éagsúla a fháil. Ceisteanna agus freagraí le fáil le gach caibidil.

Tá béim láidir sa leabhar ar úsáid laethúil na teanga agus tá eolas tugtha ann mar gheall ar na difríochtaí idir an rud a scríobhtar agus na leaganacha a bhíonn le cloisteáil sa chaint.

Tá ceachtanna le fáil i ngach aonad agus tá freagraí na gceachtanna sin tugtha ag deireadh an leabhair, rud a chabhróidh leis an úsáideoir agus é ag iarraidh greim a fháil ar na rialacha éagsúla.

This is the fourth edition of Gaelchultúr’s best-selling grammar book, which has sold over 22,000 copies since it was first published in 2008. In this new expanded edition, the book has been updated to adhere to An Caighdeán Oifigiúil (The Standard of Irish) 2016 and it focuses on some of the elements of Irish Grammar not dealt with in the previous edition. Additional exercises have also been provided. The author sought to simplify many of the rules and recommendations contained in An Caighdeán Oifigiúil and to present them in clear, accessible language.

Gramadach gan Stró! is aimed at those who have already achieved a reasonable standard of spoken Irish but who wish to improve their grammar. It is suitable for those who don’t usually understand grammar books and who find complicated rules confusing.

This book does not attempt to give detailed information about Irish language grammar; instead, the author focuses on the core aspects of that grammar and presents explanations in as few words as possible. Complicated terminology is avoided and plenty of examples are given in order to illustrate the various points.

There is a strong emphasis in the book on daily usage and information is given regarding the differences between written Irish and the forms that are heard in everyday speech. Each unit contains a range of exercises, the answers to which are available at the back of the book. This will greatly benefit the user as (s)he seeks to gain an understanding of the various rules.

  Payment & Security

  American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

  Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

  Estimate shipping

  You may also like

  Recently viewed