Déan Dráma 3 - Fil Uí Dhubhghaill & Mícheál Ó Dhubhghaill


Price:
Sale price€25

Description

Leabhar agus Dhá Dhlúthdhiosca.

Trí dhráma do ranganna 3 – 6.

Na hamhráin agus an fuaimrian ar dhlúthdhiosca.
Feiliúnach mar cheol agus amhráin len úsáid sa seomra ranga freisin.

Focail na n-amhrán agus nodaireacht cheoil.
Ar rang a trí go rang a sé atá an cnuasach drámaí seo dírithe.

Sa phacáiste seo tá ceoldráma (Traí) a scríobhadh do Ranganna a Cúig agus a Sé agus drama aonghnímh (Aladdin) scríofa do Ranganna a Trí go dtí a Sé. Is drama trí ghníomh é an triú drama (Seanscéalta Suimiúla) agus scríobhadh é do pháistí o Ranganna a Trí go dtí a Sé nach bhfuil Gaeilge líofa acu.

Tugtar treoracha soiléire maidir le stáitsiú agus cur i láthair na ndrámaí, agus tá dlúthdhiosca le gach dráma ar a bhfuil na hamhráin go léir chomh maith le fuaimrian na n-amhrán.

Tá súil ag na húdair go rachaidh an leabhar seo chun tairbhe do mhúinteoirí i nGaelscoileanna agus i scoileanna Gaeltachta agus go gcabhróidh sé leo dramaí simplí, bríomhara a chur ar stáitse. Ó tharla go bhfuil na scripteanna féin simplí le cuid mhór athrá agus go bhfuil focail na n-amhrán soiléir, is féidir úsáid a bhaint as na drámaí seo i scoileanna nach Gaelscoileanna nó scoileanna Gaeltachta iad.

Book & 2 CDs

Three plays for Classes 3 to 6. (Traí, Aladdin agus Seanscéalta Suimiúla).

The songs and the soundtrack are included on the CD.
Also suitable as music and songs for the classroom.
The words of the songs and music guidelines are included.

This collection of plays are for classes 3 to 6. The book includes clear guidelines and suggestions for staging and presenting the plays and the plays are accompanied by music and songs on CD. The CDs are suitable for use as classroom music and songs on their own.

The authors hope that this book will be a useful resource for teachers in Gaelscoileanna and Gaeltacht Schools and that it will be useful in staging engaging productions in a way that is simple and easy to implement. This book is a useful resource for English-medium schools also as the plays use everyday language and choruses which are easy to remember and incorporate into productions.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed