Déan Dráma 1 - Fil Uí Dhubhghaill & Mícheál Ó Dhubhghaill


Price:
Sale price€30

Description

Ceoldrámaí agus amhráin nuachumtha do na bunranganna. Le trí dhlúthdhiosca.

Ar ranganna na Naíonán go Rang a hAon nó a Dó atá an cnuasach drámaí agus amhráin seo dírithe. Tugtar treoracha soiléire maidir le stáitsiú agus cur i láthair na ndrámaí, agus tá dlúthdhiosca le gach dráma ar a bhfuil na hamhráin go léir chomh maith le fuaimrian na n-amhrán.

Sa Leabhar tá:

  • Dhá dhráma bunaithe ar scéalta aitheanta agus dráma amháin Nollag nuascríofa. (Na Trí Mhuicín, Jeaic agus an Gas Pónaire agus Feargal an Fear Bréige Cineálta).
  • Nótaí don mhúinteoir maidir le léiriúcháin, stáitsiú, cultacha, seit agus roghnú na gcarachtar.
  • Nodaireacht don cheol a bheidh feiliúnach don phianó agus don ghiotár.
Ar na Dlúthdhioscaí:
  • Na hamhráin á gcanadh ag Mícheál Ó Dubhghaill, le tionlacan.
  • An tionlacan do na hamhráin - gan na focail le go mbeidh na páistí ábalta na hamhráin a chanadh iad féin leis an tionlacan ar siúl sa chúlra.

Tá súil ag na húdair go rachaidh an leabhar seo chun tairbhe do mhúinteoirí agus go gcabhróidh sé leo drámaí simplí, bríomhara a chur ar stáitse.

Musical plays and songs for early primary school classes. Book with three CDs.
A collection of musical plays and songs aimed at Junior Infants up to second class. Clear staging and presentation instructions are given throughout and a CD is included for each of the three plays, featuring all songs in the book.

In The Book:

  • Two dramas based on well-known stories and one newly written Christmas play.
  • Notes for the teacher on production, staging, costumes, set and choosing the characters.
  • Notation for piano and guitar.

On the CDs:

  • Songs and backing track sung by Micheál Ó Dubhghaill.
  • Backing tracks without vocals so children can practice songs with the music in the background.
Déan Dráma 2. Fil Uí Dhubhghaill & Mícheál Ó Dhubhghaill
Déan Dráma 3. Fil Uí Dhubhghaill & Mícheál Ó Dhubhghaill

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed