Séideán Sí - Rang 1 / 1st Class


Price:
Sale price€185

Description

An Pacáiste Iomlán: Rang 1.
Many items in pack can be bought individually.

Pack consists of:

 • Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide C) 
 • Dlúthdhiosca 1: Dánta agus Amhráin: (Meascán canúintí)
 • Dlúthdhiosca 2: Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta: (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach).
  • Tá téasc na dánta, na n-amhrán, na scéalta, na sceitsí agus na dtascanna éisteachta ar fáil sa leabhar “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide C)”
 • Mo Leabharsa. (Leabhar an Dalta C) - Leagan Connachtach
  • Tá an t-ábhar ar fad in “Mo Leabharsa” bunaithe ar na ceachtanna in “Cúrsa Comhtháite Gaeilge”.
 • Leagan Muimhneach
 • Leagan Ultach
 • An-Lá ar fad. (Leabhar Mór) 
 • An Páistín (Leabhar Mór) 
 • Colm an Cheoil (Leabhar Mór) 
 • Leabhairíní Céim 1 (Droim Corcra)
  Pacáiste 1 – Gorm – 5 Leabhairín
  Cé hiad seo?, Mam sa Sneachta, An Spideog, Sciob Lá Fliuch, Bia Folláin
 • Leabhairíní Céim 1 (Droim Corcra)
  Pacáiste 2 – Dearg – 5 Leabhairín
  • An bhfaca tú Daidí?, Caisleán Cháit, Sciob ar Strae, Brídín Bhocht!, Sciob agus an Chuileog
 • Leabhairíní Céim 1 (Droim Corcra)
  Pacáiste 3 – Uaine – 5 Leabhairín
  • Duibhín agus Báinín, Am lóin ar Scoil, Bronntanas do Mham, Rudaí a Chonaic mé, Dialann Ainín Aimsire
 • Leabhairíní Céim 2 (Droim Buí)
  Pacáiste 1 – Gorm – 5 Leabhairín
  • Daideo, An Pota Leite Draíochta, An bhfaca tú mo shliotar?, Liathróid Bhreá, Léiní agus Séimí
 • Leabhairíní Céim 2 (Droim Buí)
  Pacáiste 2 – Dearg – 5 Leabhairín
  • Raic sa Siopa, Mo Mhála Scoile, Léiní, an Ceoltóir, Ó Mhaidin go hOíche, Scoil na Sí
 • Leabhairíní Céim 2 (Droim Buí)
  Pacáiste 3 – Uaine – 7 Leabhairín
  • Léiní, an Gadaí, Tabharfaidh mise aire duit, Táimid mór le chéile (3 Leagan), Cití agus an Scathán, An Ghráinneog sa Ghairdín
 • Leabhairíní Céim 3 (Droim Marún)
  Pacáiste 1 – Gorm – 5 Leabhairín
  • Peata Sioráif, A Mhamó Dhil, Cá bhfuil mo bhricfeasta?, Cearc an Phrompa, An Corcán Óir
 • Leabhairíní Céim 3 (Droim Marún)
  Pacáiste 2 – Dearg – 5 Leabhairín
  • Hiúdaí, Cá bhfuil mo dhinnéar? Jimín ar an bpláinéad Trug, Peata Béir, Rainn agus Amhráin
 • Leabhairíní Ceim 3 (Droim Marún)
  Pacáiste 3 – Uaine – 7 Leabhairín, (Droim Uaine)
  • Coinnigh greim air! Garraí na Scoile, Seachain tú féin! Cliabhán d’Ailbhe (3 Leagan), Tabhair aire mhaith dó! 
 • Leabhairíní Séideán Sí:
  Leabhrán don Oide & Téacs na Leabhairíní. (6 CD)
  • Leabhrán don Oide – Moltaí maidir le múineadh na léitheoireachta.
   Dlúthdhiosca 3 - Téacs na Leabhairíní. (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach).
 • 7 bPóstaer
 • 30 Pictiúrchárta
 • 122 Preabchárta
 • Cluichí Focal – Sa Bhaile
 • Ag Obair Liom. (Leabhar an Dalta C) 
  • Cuidíonn an leabhar seo le breis forbartha a dhéanamh ar fho-scileannana léitheoireachta agus na scríbhneoireachta. 
 • Leabhar Cúnta an Oide C. (Ag Obair Liom) 
  • Tá ábhar sa leabhar seo don mhúinteoir chun daingniú a dhéanamh ar a bhfuil múinté in “Ag Obair Liom”.
 • 5 Phóstaer don litearthacht. (Ag Obair Liom)

          Payment & Security

          American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

          Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

          Estimate shipping

          You may also like

          Recently viewed