Céim ar Chéim 10


Price:
Sale price€15

Description

Ulchabháin (ISBN 0790130327)

Tá súile móra aga na hulchabháin. Tá crúba géara agus gob crúcach orthu Bíonn siad ag seilg san oíche Cad é atá ar eolas agat faoi ulchabháin. Owls have big eyes. Owls have sharp claws and crooked beaks. Owls do their hunting by night. What do you know about OwlS?

Na Géanna agus an Róimh (ISBN 0790130335)

Tá na géanna ag tógáil trup san oíche! Músclaígí! Músclaígí! An mbeidh an chathair sábháilte? The geese are making a racket in the night! Wake up Wake up! Will the city be safe?

Géanna ag Coimhéad  (ISBN 0790130319)

“Honc! Honc! Honc!” Tá gé amháin ag coimhéad. An bhfuil an ealta sábháilte?“ Honc! Honc! Honc!” One goose is on lookout, is the flock safe?

Deich Lacha agus Scéalta Eile. (ISBN 0790130300)

Éin san aer, éan sna crainn, Éin san uisce, loch agus linn. Ach éin ar scátaí, nach aisteach sin. Oscail an leabhar agus tagaigí linn. Birds in the air, birds in the trees, birds on the water, the lake and the pool. But birds on skates that’s strange. Open the book and come with us

Bóín Dé, Bóín Dé (ISBN 0790130343)

Bóín Dé bocht. Tá an teach trí thine agus tá na páistí istigh ann. Cé atá ag cuidiú léí?
B-z-z-z-z.... Poor Ladybird. Her house is on fire and her children are inside. Who’s going to help her? B-z-z-z-z.....

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed