Cáitheadh na dTonn


Size: Paperback
Price:
Sale price€14

Description

I gCáitheadh na dTonn tá úrscéal atá lonnaithe i nGaeltacht Ghaoth Dobhair, Co. Dhun na nGall chomh maith le dhá ghearrscéal agus dráma a léiríonn saol na ndaoine sa cheantar ag tús an chéid seo caite. Céadfhoilsíodh an leabhar i 1934 agus tá fiúntas ar leith leis as a shaibhreas teanga agus mar fhaisnéis shóisialta. Sa leagan úr, tá cóiriú déanta ar an téacs agus é tugtha suas chun dáta le litriú na haimsire seo ach aird faoi leith tugtha do sheanleaganacha cainte a chuireann go mór le saibhreas scríbhneoireachta an údair.

Tugann Muirghein cuntas beo sa leabhar ar phobal tuaithe atá ag iarraidh a dhul ar aghaidh sa tsaol. Léiríonn sé a mbuanna agus a ndeacrachtaí agus lena linn sin nochtann sé spiorad dochlaochlaithe an duine ina chuid scéalta. Is taifead údarásach é an leabhar ar shaol an cheantair sna 1920idí agus tugann sé léiriú maith dúinn ar ghnásanna agus ar dhóchas na ndaoine sa phobal Gaeltachta sin ag an am. Feictear an phágántacht ina beatha taobh le taobh leis an Chríostaíocht, saol tuaithe faoi bhrú ag an imirce, agus is súil ghlinn siar é ar shaol na ndaoine i dtír a raibh athruithe móra ar cois inti.

Cáitheadh na dTonn contains a novella, two short stories and a drama. The stories illustrate the life and times of people in the Donegal Gaeltacht at the turn of the last century. The book is a reissue of the original, first published in 1934, edited and updated with modern spelling and orthography. Muirghein (Pádraig Ó Gallchobhair) gives a lively social account of a rural community seeking to progress against the backdrop of poverty, political turmoil and emigration, prevalent in Ireland at the founding of the new state. Set in Gaoth Dobhair in Co. Donegal, this book is also significant for its rich literature and intimate account of social life.

Údar : Muirghein (Pádraig Ó Gallchobhair)

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed