An bhfuil Stacey ag Iompar? - Tomás Mac Síomóin


Price:
Sale price€15

Description

An bhliain 2517. An Grianchóras cóilínithe ag an gcine daonna. Éirinn ina cúige den Eorareich. Baile Átha Cliath faoi uisce. An Muileann Cearr mar phríomhchathair na tíre. Féachann an tOllamh Siobhán Chan, príomhscoláire Gaeilge a linne agus an teangeolaí, an Dr. Maolshechlainn Krumpf leis an náisiún a ghin an Tíogar Ceilteach a thuiscint. Cáipéis dhiamhrach a tháinig chun solais na céadta bliain roimhe sin i nDusseldorf na Gearmáine atá mar fhoinse eolais acu. Cur síos i nGaeilge chraicneach ar mhórphlódú tráchta a leathnaigh ó chósta go cósta i mblianta tosaigh na Mílaoise reatha, atá sa cháipéis chéanna. Fíonn údar anaithnid ‘An bhfuil Stacey ag Iompar?’ an greann dorcha trína chur síos beoga siúd ar ghnása grá, gnéis is clainne a bhaineann leis na tiománaithe, é féin san áireamh, atá sáinnithe ag an bplódú tráchta seo. Spotsholas míthrócaireach is ea. An bhfuil Stacey ag iompar? ar shaol iar Ghaelach na huaire agus ar chóras leatromach a fhágann Éirinn sa riocht ina bhfuil sí.

This novel imagines a post Celtic Tiger Ireland in the year 2517 in which human beings have colonised the solar system, Ireland is a province of the Euroreich, Dublin is under water and Mullingar is the capital city. The Professor Siobhán Chan, the leading Irish-language scholar of her day and the linguist, Dr. Maolshechlainn Krumpf embark on a study to understand the Ireland created by the Celtic Tiger. A mysterious document discovered hundreds of years previously in Dusseldorf in Germany is their main source of information. The document contains the story of a gargantuan and unending traffic jam that started in the early 21st century and stretched across the country. The anonymous narrator in ‘An bhfuil Stacey ag Iompar?’ weaves dark humour through this lively telling of the lives of the drivers trapped in the traffic jam; how they lived, how they loved and what ultimately became of them.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed