Aithníonn an Fhuil a Chéile – Roddy Doyle


Price:
Sale price€7.99

Description

Is cuid den tsraith de leabhair ghearra ó Open Door iad le haghaidh léitheoirí atá ag forbairt a scileanna, agus anois tá siad aistrithe go Gaeilge den chéad uair le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta agus tá siad go hiontach le haghaidh daoine atá ag foghlaim na Gaeilge.

Tá Danny Ó Murchú ag dul le bualadh lena dheartháir Jimmy. Ní fhaca siad a chéile le níos mó ná fiche bliain. Ar an mbealach chuig an gcruinniú, is cuimhin le Danny na tréimhsí maithe agus na drochthréimhsí, an spraoi agus na troideanna – agus an t-achrann mór amháin a scar iad. An dtroidfidh siad arís nó an mbeidh siad ina gcairde mar ba ghnáth leo a bheith? Níl a fhios ag Danny.

Part of the series of short books from Open Door for readers who are developing skills, and now they have been translated into Irish for the first time with the support of the Council for Gaeltacht Education and Gaelscolaíochta and are great for people who are learning Irish

Danny Ó Murchú is going to meet his brother Jimmy. They had not seen each other for more than twenty years. On the way to the meeting, Danny remembers the good times and the bad times, the fun and the fights – and the one big fight that separated them. Will they fight again or will they be friends like they used to be? Danny doesn't know.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed