Flaitheas - Proinsias Mac A' Bhaird


Price:
Sale price€16

Description

Ógánach é Criomhthann. Cé go bhfuil saol na n-uasal i ndán dó, ceistíonn sé an chinniúint atá leagtha amach dó. Ach de bharr thragóid phearsanta, treoraítear é le saol de chineál eile a lorg — agus ní gan stró a thabharfaidh sé faoin aistear nua sin.

Seo scéal a thugann radharc dúinn ar Cholm Cille an duine, duine a raibh a chuid laigí féin aige agus a raibh constaicí go leor le sárú aige. Tumtar sinn i saol éiginnte an séú haois, tráth a raibh athruithe móra ag teacht ar shaol na ndaoine; tráth a raibh ríthe uaillmhianacha in adharca a chéile; tráth a raibh seansaol na págántachta ag géilleadh don Chríostaíocht.

Insíonn Flaitheas scéal an duine atá ag iarraidh ciall a bhaint as an saol corrach, scéal an duine ag streachailt leis an gcinniúint, scéal an duine a dhéanann botúin ach atá ar a dhícheall an rud ceart a dhéanamh dó féin agus do na daoine thart air. Scéal gach duine againn.

“Bhraith mé go raibh mé sáite in aigne na gcarachtar agus a ndaonnacht ag lonrú trí shonraí an scéil.” — Róisín Ní Ghairbhí

“Duiníonn an t-údar an naomh seachas an duine a naomhú, agus tugann léargas fírinneach dúinn ar choimhlintí inmheánacha an duine sin.” — Mícheál Mac Craith

 

Criomhthann is a young man destined for the life of a warrior king. Due to a family tragedy, he must go in search of a different kind of life — and he will not undertake that new journey easily.

We are immersed in the uncertain life of the sixth century, a time when great changes were coming to people’s lives; a time when ambitious kings were at each other’s throats; a time when the old world of paganism was yielding to Christianity.

Flaitheas is a story that gives us a glimpse of the human Colmcille, a person who had his own weaknesses and had many obstacles to overcome.

Flaitheas tells the story of a person who is trying to make sense of changes in his life, the story of a person struggling with fate, the story of a person who makes mistakes but tries his best to do the right thing for himself and for the people around him. The story of each of us.

 

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed