Bunfhoclóir Gaeilge–Béarla le Eoghan MacAogáin & Máire NicMhaoláin


Price:
Sale price€15

Description

D'fhoghlaimeoirí Gaeilge sna hiar-bhunscoileanna agus san oideachas aosach

Bunaithe ar chorpas Gaeilge Parole an AE

Leagtha amach chun bunchumas gníomhach an fhoghlaimeora (an cúpla focal) a leathnú

Líon beag príomh-cheannfhocal (1500) chun an bunstór focal a dhaingniú

Na mílte ceannfhocal tánaisteach agus frásaí coitianta chun é a shaibhriú agus a fhairsingiú

Líostaí frásaí bunaithe ar an gcomhréir chéannaag deireadh an fhoclóra

 

A basic Irish-English Dictionary

For learners of Irish in post-primary schools and adult education

Based on the EU Parole corpus of Irish

Designed to extend the learner's core active ability (The 'few words')

A small number of main headwords (1500) to consolidate the basic vocabulary

Thousands of secondary headwords and phrases to enrich and extend it

Lists of phrases based on the same syntax at the end of the dictionary

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed