Dúchas: Gaeilge na Sraithe Sóisearaí (T1)


Price:
Sale price€20

Description

An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta, Antain Mac Lochlainn, Siuán Ní Mhaonaigh

Leabhar tacaíochta agus áis ilmheán le haghaidh scoláirí in iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge atá anseo. Os cionn 75 ceacht ann a chlúdaíonn ceisteanna an tsaoil, idir mhór agus bheag. Neart gníomhaíochtaí teanga ann a chabhróidh le scoláirí a stór focal a shaibhriú, a dtuiscint ar an teanga a fheabhsú agus a gcuid féin a dhéanamh den phróiseas foghlama. A lán gníomhaíochtaí eile a thabharfaidh deis dóibh dul i ngleic le dánta gus amhráin nó a dtuairimí a thabhairt maidir le scéalta agus scannáin.

Ar na hábhair eile in Dúchas, tá:

• Físeán agus comhaid fuaime ar www.cogg.ie/duchasagus TG4 Foghlaim
• Treoirleabhar an Oide, ina dtugtar treoracha do mhúinteoirí maidir leis na ceachtanna agus na Torthaí Foghlama.
• Rogha de shaothair litríochta ón liosta téacsanna dualgais.

Dúchas is a support book and multi-media resource for students in Gaeltacht and Gaelscoil secondary schools. There are over 75 lessons in the book that cover questions about all aspects of life, both big and small. The book contains a wealth of language activities, which will help students to enhance their vocabulary, to enhance their understanding of the Irish-language and to make the learning process their own. As well as the Irish-language activities and lessons, Dúchas also includes a wide range of activities to give students the opportunity to engage with the poems and songs and to give their views on stories and films.

Additional resources in Dúchas:

• Videos and sound files on www.cogg.ie/dúchas and on TG4 Foghlaim
• Teachers Guidebook, which gives guidelines to teachers about the lessons and the learning outcomes.
• A selection of works of literature from the list of recommended texts.
.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed