An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc - Tadhg Ó hIfearnáin & Máire Ní Neachtain


Price:
Sale price€20

Description

Téacs ilúdar é seo ina bpléitear príomhghnéithe na sochtheangeolaíochta agus suíomh na Gaeilge sa chomhthéacs idirnáisiúnta sin léinn. Téann na téacsanna i ngleic leis an mbunábhar teoiriciúil agus leis an taobh feidhmiúil sa réimse: an éagsúlacht, na pobail urlabhra, an antraipeolaíocht teanga, an t-ilteangachas, malartú teanga, códmheascadh agus criólú, coincheapa na pleanála teanga, caighdeán agus caighdeánú, stádas reachtúil na Gaeilge sa tír, an Ghaeilge sa choras oideachais, sainiú na Gaeltachta, ceist na féiniúlachta agus an dearcadh náisiúnta, na meáin agus na heagrais teanga. Seo é an chéad saothar dá chineál i nGaeilge. Tá sé oiriúnach do mhic léinn bunchéime agus iarchéime.

This is a multi-author text in which the main aspects of sociolinguistics and the position of Irish in an internation context is discussed.

     Payment & Security

     American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Visa

     Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

     Estimate shipping

     You may also like

     Recently viewed