Éagóir – Maolra Seoighe agus dúnmharuithe Mhám Trasna - Seán Ó Cuirreáinf


Price:
Sale price€15

Description

Dúnmharuithe barbartha i ndorchadas na hoíche i bpobal iargúlta i nDúiche Sheoighe, ar an teorainn idir Gaillimh agus Maigh Eo, sa bhliain 1882, a thionscain an scéal seo. Insint líofa léir atá sa leabhar seo ar an eachtra staire úd atá greanta go glé fós i ndaonchuimhne an phobail lenar bhain sí. Baineann croí an scéil le crochadh éagórach agus príosúnú saoil ar dhaoine neamh-chiontacha bunaithe ar fhainaise bhréige, ar bhrathadoirí, agus ar mhímhacántacht na n-údarás agus na n-uaisle. Insint úruna í seo ar iomlán an scéil le pictiúir stairiúla agus taifid oifigiúla nár foilsíodh cheana i bhfoirm leabhair.

This is the story of barbaric murders committed in the dead of night in the midst of a rural community in Joyce Country, on the border between counties Galway and Mayo in 1882. This is an in-depth and clear telling of that moment in history that is still alive in the collective community memory. The heart of the story is the unjust hanging and life imprisonment of innocent people based on the testimonies of false witnesses, traitors and the dishonesty of the authorities and the gentry. This is a new telling of the whole story with photographs and official records which were never published before in the form of a book.

    Payment & Security

    American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

    Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

    Estimate shipping

    You may also like

    Recently viewed