Gleann Cholm Cille
Contae Dhún na nGall, Éire

Fón: +353 (0)74 9730500 /
Fón: +353 (0)74 9730248
Skype: oideas.gael

 

Scoileanna - Schools

 

Is féidir le scoileanna ordaithe a chuir isteach, sonrasc a fháíl agus íoc le seic nó le haistriú bainc seachas cárta creidmheasa.

Cuir ríomhphost chuig gearoidin@siopagaeilge.ie

cuir glaoch ar Gearóidin – 074 9730500 / 074 9730248

Schools and other institutions can order books, request an invoice and pay by cheque or bank transfer rather than paying with a credit card.

Send an email to gearoidin@siopagaeilge.ie to arrange for an invoice to be sent to your school or

Ring Gearóidín – 074 9730500 / 074 9730248

 

Bunscoileanna

ábhair theagaisc don mhúinteoir ag An Siopa Gaeilge, leabhair, dlúthdhioscaí agus físdhioscaí, postaeirí agus cairteanna éagsúla againn a chuideoidh le múínteoirí ina gcuid teagaisc.

An Siopa Gaeilge stocks a large range of teaching materials for the teacher, books, CDs and DVDs, posters and wallcharts; these resources help to make the teacher’s life easier.

Click here to find out more about the Bunscoileanna education resources.

 

An Teastas Sóisearach / Junior Certificate text books
An Ardteistiméireacht / Leaving Certificate text books
Litríocht do Dhéagoirí / Novels for Teenagers

Download our Ábhar Iar-Bhunscoile Catalogue.

Do not hesitate to call us with any questions you may have, we will assist in any way we can. Resources can be purchased by contacting An Siopa Gaeilge direct (Gearoidin) or calling 074 9730500 / 074 9730248. Orders can be posted to An Siopa Gaeilge, Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall.

 

 

Specials More specials...Dearbhán/Gift
Vouchers
do €50.00,
€20.00€10.00 ar
fáil ón Siopa Gaeilge.

School Orders

Ordú Scoile /
School Orders

Modh an Aoibhnis  - Click to View
Enjoy Irish
- a course for
Beginners

Click the link below to view a list of all our pages for more product information.
 
Comodo SSL