Bunchomhrá Gaeilge agus Gramadach / Basic Irish Conversation and Grammar


Price:
Sale price€25

Description

An leabhar
 • Bunchomhrá Gaeilge agus Gramadach fóirsteanach don bhunfhoghlaimeoir neamhspleách nó mar bhall de rang.
 • Béim ar an chomhrá phraiticiúil laethúil
 • 17 caibidil bunaithe ar bhuntairseach teanga an CE
 • Ábhair: an duine, beannú, cúlra, is maith/ní maith, an saol laethúil, dialann, caithimh aimsire, laethanta saoire, sláinte, aimsir, díol agus ceannach, áirithintí, treoracha srl.
 • 113 gnáthchomhrá móide aistriúcháin Bhéarla
 • Taifid bhreise den ghramadach a chuideoidh leis an fhoghlaimeoir
 • Graiméar 30,000 focal a chlúdaíonn na bunréimsí
 • Basic Irish Conversation and Grammar is aimed at the beginner, as an independent learner or as part of a class.
 • Emphasis is on practical, everyday Irish conversation.
 • 17 Chapters cover the basic European language threshold.
 • Topics include: the person, greetings, background, likes/dislikes, daily routine, diary, pastimes, holidays, health, weather, buying and selling, reservations, directions etc.
 • 113 everyday conversations with full English translations
 • Additional recorded grammar drills will help the learner.
 • The 300,000 word Grammar covers the key areas of language.
Comes with 2 Cd’s.
 • Cainteoirí dúichais atá ar na dlúthdhioscaí.
 • I measc na dtaifead breise tá abairtí úsáideacha, abairtí foghraíochta, druileann don bhriathar, don ainmfhocal, don réamhfhocal agus don aidiacht.
 • The CD’s are recorded by native speakers from the Gaeltacht.
 • Additional recordings include useful phrases, phonetic sentences, verb drills, the noun, preposition and adjective.

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed