Leabhair do Pháistí / Children’s Books

Céad Focal / The First 100 words
Don Naíonra

Céad Focal / The First 100 words
As Clo / Out of print

Cuirfidh an t-eagrán leasaithe agus méadaithe seo den leabhar móréilimh Céad Focal aoibhneas ar pháistí agus spreagadh iontu agus a gcéad fhocail á bhfoghlaim acu. Le gach pictiúr mór lán de shonraí gabhann léaráidí soiléire de gach focal agus an focal féin faoina mbun. Spreagann sé seo ceangal díreach idir an focal agus an rud, nós a éáscaíonn foghlaim focail nua agus daingniú focail atá ar eolas cheana. Tá go leor gnáthrudaí le haimsiú agus le hainmniú, cúrsaí le caint fúthu, agus deiseanna ar bhuille faoi thuairim a thabhairt faoi cad a tharlóidh ansin. Tá go leor deiseanna freisin ar ghrúpaí de rudaí a chomhaireamh agus ar phéirí a fhreagraíonn dá chéile a aimsiú.

This book will delight and encourage children as they learn their first Irish words.

Every big, detailed picture is accompanied by clear illustrations of each word, with the word written underneath. This encourages the direct association of the word with the object, making it easy to learn new words, and to reinforce words already known. There are lots of familiar things to find and name, situations to talk about, and chances to guess what will happen next. There are also many opportunities for counting groups of objects, and for finding matching pairs.