Cúrsaí Foghlamtha/Language Courses

Abair Leat. Leibhéal 1, Cuid 2

Abair Leat - Leibhéal 1, Cuid 2
As Cló / Out of Print

Is cúrsa ranga é seo do mhúinteoirí ar mian leo Gaeilge a theagasc do dhaoine fásta. Tá se dírithe ar fhoghlaimeoirí a bhfuil an méid atá sa chéad leabhar (Abair Leat 1) déanta acu. Tá sé fóirsteanach do mhúinteoirí atá ar bheagán taithí chomh maith leo siúd a bhfuil roinnt mhaith taithí acu. Tugtar tús áite do Chanúint Uladh ach is féidir leis an té a dteastaíonn uaidh canúint eile a mhúineadh úsáid a bhaint as na pleananna ceachta agus as na pictiúirí atá le fáil i ngach aonad.

I measc na nithe atá sa chúrsa seo tá:

  • Ábhar do chúrsa deich seachtaine (cluichí teanga, gníomhaíochtaí beirte agus grúpa agus rólghníomhaíochtaí);
  • Pleananna do gach rang sa chúrsa;
  • Míniú simplí ar chuid de na pointí is lárnaí gramadaí;
  • Splanc-chardaí agus ábhair is féidir a fhótachóipeáil;
  • Dlúthdhiosca ar a bhfuil na frásaí is tábhachtaí sa chúrsa agus gníomhaíochtaí éisteachta don seomra ranga.

Abair Leat! is a course book for teachers of Irish, it provides the materials necessary to teach a ten-week course, including role play, class plans; flash cards; and a CD.